پرش به محتوای اصلی

شبكه آموزش آزمايشگاه هاي رفرانس كشور

برو به جستجو
آزمایش گاه مرجع سلامت
سامانه ارتباطی آزمایشگاهها
سامانه ارتباطی عمومی آزمایشگاهها
شبكه آموزش آزمايشگاه هاي رفرانس كشور
چک لیست ارزیابی ممیزی آزمایشگاهها
  
آزمایش گاه مرجع سلامت > شبكه آموزش آزمايشگاه هاي رفرانس كشور > تقويم آموزشي > کارگاههای استانداردسازی،درمان مشهد  

تقويم آموزشي: کارگاههای استانداردسازی،درمان مشهد

صدور رویداد

عنوان

کارگاههای استانداردسازی،درمان مشهد 

مکان

 

زمان شروع

11/07/1392 13:30 

زمان پایان

11/07/1392 13:30 

شرح

 

رویدادی به طول یک روز

 

توالی

Every 1 week(s) on: Thursday 

فضای کاری

ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 21/05/1392 13:17  توسط امور آزمايش گاه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
آخرین اصلاح در 21/05/1392 13:17  توسط امور آزمايش گاه هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد