پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

نام آزمايش

كراتينين

نام انگليسي تست

Creatinine

مخفف انگليسي تست

cr

نام فارسي تست

كراتينين

نام هاي متعارف ديگر

 

روش انجام

 

آمادگي بيمار

 

زمان نمونه گيري

 

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

 

نوع نمونه

• نمونه خون وریدي بازو
• گاهی نمونه ادرار 24 - ساعته

بهترین زمان نمونه گیری

 

علت درخواست تست

• احتمال وجود اختلال عملکردحاد یا مزمن کلیه و نظارت برپیشرفت اختلال عملکرد کلیه
• نظارت بر درمان در طول دوره درماني  بیماران کلیوی
• ارزیابی عملکرد کلیه شرايط لازم (مانند مصرف برخی از داروهاي خاص ، وجود بیماریهای زمینه ای مانند دیابت )
• محاسبه کلیرانس کراتینین ( اندازه گیری سطح کراتینین خون و ادرار) به منظور بررسی توانایی کلیه ها در فیلتراسیون ملکولهای کوچک مانند کراتینین

توضیح راجع به تست

• این آزمایش جهت اندازه گیری مقدار کراتینین در خون یا ادرارانجام ميشود.
• کراتینین یک محصول زائد در ماهیچه هاست كه حاصل شكست کراتین است)کراتین بخشی از چرخه  تولید انرژی مورد نیاز ماهیچه ست( .
• کراتینین وکراتین دربدن به میزان نسبتا ثابت تولید می شود.
• ميزان آن بستگي به حجم توده عضلانی دارد. به همین دلیل ، غلظت کراتینین در مردان نسبت به زنان و کودکان بيشتر است.
• با توجه به اینکه تقریبا تمام کراتینین توسط کلیه ها دفع میکنند ، بنابراین اندازه گيري سطح كراتينين در خون به خوبی عملكرد کلیه هارا ارزيابي ميكند .
• آزمایش کراتینین خون همراه با   BUN(نیتروژن اوره خون ) جهت بررسی عملکرد کلیه استفاده می شود. هر دو اغلب به عنوان بخشی از پانل متابولیسم پایه یا جامع( BMP یا CMP ) در خواست ميگردند .

در چه شرایطی تست افزایش می یابد

• آسیب یا تورم رگ های خونی در کلیه ها (گلومرولونفریت) ناشی ازعفونت باکتریایی کلیه (پیلونفریت) یا بیماریهای خودایمنی
• مرگ سلول ها ی لوله های کوچک کلیه (نکروز حاد توبولار) ، به عنوان مثال مواد مخدر یا سم ، بیماری پروستات
• انسداد دستگاه ادراری مانند سنگ کلیه
کاهش جریان خون درکلیه ها به عللی مانند شوک ، کم آبی بدن ، نارسایی احتقانی قلب ، تصلب شرایین ودیابت
آسیب عضلات (افزایش موقت سطح کراتینین خون )

در چه شرایطی تست کاهش می یابد

 

تست هاي تكميلي

• BUN
•  BUN/creatinine ratio
•  eGFR
•  Creatinine clearance
•  CMP; BMP
• Urinalysis
•  Urine protein to creatinine ratio
•  Microalbumin

طریقه جمع آوری نمونه

 

تشخیص های افتراقی

 

آمادگی لازم جهت انجام تست

 

تداخلات دارويي

• آمینوگلیکوزیدها (وانکومایسین ، جنتامایسین)
• cephalosprins (cefoxitin)

اطلاعات تكميلي

 

پیوستها

ایجاد شده در 1390/09/01 10:32 توسط: محمدزاده خانم میترا
ویرایش شده در 1390/09/01 10:32 توسط محمدزاده خانم میترا