پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

نام آزمايش

آنتي بادي IgM مايكوپلاسما

نام انگليسي تست

Mycoplasma pneumoniae IgM antibody

مخفف انگليسي تست

 

نام فارسي تست

آنتي بادي IgM مايكوپلاسما

نام هاي متعارف ديگر

 

روش انجام

 

آمادگي بيمار

آمادگي خاصي لازم نيست

زمان نمونه گيري

 

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

 

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو

بهترین زمان نمونه گیری

 

علت درخواست تست

اين تست برای تشخیص عفونت فعال یا اخیر مایکوپلاسما؛ وقتی که پزشک مشکوک است که علائم تنفسی یا سیستمیک بيمار توسط عفونت مایکوپلاسما ایجاد شده است؛ هنگامی که ممکن است علت عفونت ناحیه تناسلی مایکوپلاسما یا اوره پلاسما باشد، درخواست مي شود.
تست مایکوپلاسما پنومونیه ممکن است وقتی که فردی دارای علائم شدید تنفسی که به علت عفونت باکتريايی شاخص نظير ذات الریه پنوموکوکی نيست، درخواست شود. برخی از این علائم ممکن است شامل سرفه بدون خلط است که ممکن است برای چند هفته باقی بماند، تب، گلو درد، سردرد و درد عضلانی است.
اين آزمایش ممکن است انجام شود هنگامی که عفونت در اثر گسترش به دستگاه تنفس تحتانی، باعث "walking pneumonia" و/ یا گسترش به سایر نقاط بدن و ايجاد عوارضي نظير بثورات جلدي، آرتریت، آنسفالیت، التهاب عضله قلب یا کم خونی همولیتیک مي شود و هنگامی که فرد به درمان های استاندارد پاسخ نمی دهد. همچنین ممکن است برای کمک به پیگیری و کنترل گسترش عفونت هاي مایکوپلاسما پنومونیه در طي شیوع درخواست شود.

توضیح راجع به تست

تست مایکوپلاسما برای تعیین اینکه آیا فرد در حال حاضر یا اخيرا عفونت مایکوپلاسما پنومونيه داشته است، استفاده می شود. اين آزمايش آنتی بادی IgM تولید شده در خون را در پاسخ به عفونت های مایکوپلاسما اندازه گیری مي كند.
آنتی بادی هاي IgM اولین ها هستند كه توسط بدن در پاسخ به عفونت توليد مي شوند. سطوح IgM، برای یک دوره زمانی کوتاه، افزايش و سپس كاهش مي يابد و اغلب در خون برای چند ماه قابل تشخیص باقی مي ماند.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد

 

در چه شرایطی تست کاهش می یابد

 

تست هاي تكميلي

Influenza; RSV (Respiratory Syncytial Virus); Legionella; Cold agglutinins; Chlamydia; Gonorrhea

طریقه جمع آوری نمونه

نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد

تشخیص های افتراقی

 

آمادگی لازم جهت انجام تست

 

تداخلات دارويي

 

اطلاعات تكميلي

به منظور تشخیص عفونت فعال مايكوپلاسما پنومونیه، پزشک ممکن است هر دو تست آنتی بادی IgG و IgM مايكوپلاسما پنومونیه را به عنوان نمونه هاي حاد و سپس تست IgG دیگری، دو تا چهار هفته بعد به عنوان نمونه نقاهت درخواست نمايد. این ترکیب از آزمایش ها درخواست مي شود تا تغییر در مقدار IgG را بتوان ارزیابی نمود، چون برخی از مردم، به خصوص نوزادان و افراد با ضعف سیستم ایمنی، ممکن است تولید نمی کند مقدار قابل انتظار IgG يا IgM را توليد نكنند.
غلظت هاي قابل توجهی از IgM و/ یا افزایش چهار برابري در سطوح IgG بین نمونه اولیه و نمونه نقاهت عفونت فعال یا اخیر مايكوپلاسما پنومونیه را نشان می دهد. افزایش در IgG بدون IgM نیز می تواند با عفونت مجدد دیده شود. اگر IgM یا IgG در غلظت هاي قابل تشخیص موجود نيستند، بدان معنی است که فرد عفونت فعال ندارد، عفونت مایکوپلاسما (اخیر یا در گذشته) نداشته است، یا سیستم ایمنی بدن فرد در پاسخ به میکروارگانیسم، آنتي بادي توليد نكرده است.

پیوستها

ایجاد شده در 1390/08/10 11:30 توسط: management
ویرایش شده در 1390/08/10 11:30 توسط management